تعرفه ها و شرایط پشتیبانی

 
پایه
رایگان / طول مدت تمدید سرویس
VIP
6,000,000 / ماهانه
گروه واتساپ مدیران
پشتیبانی تیکتی
پشتیبانی تلفنی شرکت ساعات کاری ساعات کاری
امکان تغییرات و توسعه جزئی در ماژول ها
امکان تغییرات و توسعه با پرداخت هزینه

معیارتشخیص جزئی یا کلی بودن تغییرات درخواستی نظر کارشناسی مدیر فنی شرکت اندیش بنیان می باشد.